Yleishyödylliset palvelut

"Yleishyödylliset palvelut" on perussopimuksissa esiintyvä ilmaisu, jolla tarkoitetaan sekä televiestintää että muuta infrastruktuuria jäsenvaltioissa ja koulutusta, terveyspalveluita ja osaa sosiaaliturvasta.

Euroopan unioni edellyttää, että yleishyödylliset palvelut on sidottu tavanomaisiin kilpailu- ja tarjoussääntöihin jne.

Kohll & Decker ‑tapaukset velvoittavat jäsenvaltiot tarjoamaan julkisia palveluita syrjintää harjoittamatta.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ehdottaa, että perusoikeuskirjaa (perusoikeuskirjan 36 luku) lisättäessä perustuslakiin myös yleishyödyllisten palveluiden saatavuus olisi lisättävä siihen. Siksi unionin on tunnustettava mainittujen palveluiden lakisääteinen saatavuus jäsenvaltioissa perusperiaatteeksi. Monet Eurooppa-valmistelukunnan jäsenet pyysivät, että yleishyödyllisistä palveluista käytettäisiin vielä voimakkaampaa sanamuotoa.