Tukitoimenpiteet

Kun Euroopan unioni ei voi säätää lakeja määräalalla, se voi toteuttaa tuki- tai edistämistoimenpiteitä.

Tulevaisuus

Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista toimenpiteitä kutsutaan nykyisin tukitoimiksi.