Tukitoimet

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ehdottaa, että jos Euroopan unioni ei voi säännellä jotakin alaa ja jos vastaavien kansallisten lakien säätäminen (yhdenmukaistaminen) ei ole sallittua, Euroopan unioni voi toteuttaa toimenpiteitä, joita kutsutaan tukitoimiksi.

Nykyisin mainittuja toimenpiteitä kutsutaan tuki- tai edistämistoimenpiteiksi.

Linkit

Katso myös Toimivaltaluokat.