Yhteisön säännöstö

(Photo: European Commission)

Yhteisön säännöstö kattaa Euroopan unionin lainsäädännön, joka kaikkien uusien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä. Säännöstö koostuu noin 97 000 Euroopan unionin virallisen lehden sivusta.

Säännöstöä kokonaisuudessaan on vaikea määritellä. Celex-järjestelmässä on noin 15 000 erilaista säädöstä. Yhteisön säännöstöön kuuluvat kaikki perussopimukset, nykyisin voimassaoleva lainsäädäntö kokonaisuudessaan, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kaikki tuomiot, kaikki toiseen (ulko- ja turvallisuuspolitiikka) ja kolmanteen (oikeus- ja sisäasiat) pilariin liittyvät asiat sekä laillisesti vähän sitovat määräykset.
Yhteisön säännöstöön kuuluu myös ajatus Euroopan unionin lainsäädännön ensisijaisuudesta ja muita Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeudellisen toiminnan synnyttämiä periaatteita. Jäsenvaltiot ovat myös sitoutuneet hyväksymään tulevat enemmistöpäätökset ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot.
Laajentumisessa on tärkeintä, että ehdokasvaltiot hyväksyvät yhteisön säännöstön kokonaan.

Edellä mainittu periaate on lisätty nyt ehdotuksen sopimukseksi Euroopan perustuslaista 10 artiklaan.
Säännöstön käsite on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan ymmärtää Euroopan unionia, meneillään olevaa laajentumista ja perustuslakiprosessia.

Tulevaisuus

Periaate on lisätty nyt ehdotukseen sopimukseksi Euroopan perustuslaista ehdotetun 9 artiklan 1 kohtaan.

Links

http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_......rope/euro-glossary/1216329.stm