Pilarit

Yleisesti käytetty metafora, jossa Euroopan unioni kuvataan rakenteeksi, joka perustuu kolmeen pilariin.

Ensimmäisessä niin sanotussa "yhteisöasioiden pilarissa" ylikansalliset päätökset siirretään Luxemburgissa sijaitsevan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen valvonnan alaisuuteen.

Toinen pilari sisältää hallitustenvälisen yhteistyön ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla (YUTP).

Kolmanteen pilariin kuuluu hallitusten välinen yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa.

Kahteen viimeksi mainittuun pilariin kuuluvia asioita on siirretty vähitellen kansalliselta tasolta ylikansalliselle tasolle, jolla niitä sääntelee EU:n lainsäädäntö.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta esittää, että mainitut kolme pilaria poistetaan Euroopan unionin rakenteesta. Valmistelukunta tulee yhdistämään kolme pilaria ja myöntämään Euroopan unionille yhden oikeushenkilöyden.

Tällöin EU:sta tulee täysivaltainen ja itsenäinen kansainvälinen toimija, jota voidaan verrata muihin itsenäisiin ja suvereeneihin valtioihin.