Yhteisön etuuskohtelu

(Photo: Lis Lak)

Yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP) yhteisön etuuskohtelulla tarkoitetaan yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden suosimista yleisten tuontimaksujen ja vientitukien avulla.
Etuuskohtelun takia kuluttajat joutuvat maksamaan lisäkustannuksia ja viljelyalueen hinnat nousevat. Maataloustuotteiden hinnankorotuksilla kasvatetaan yleensä pääomaa.

Huomautus

Eräs syy sille, miksi maatalouspolitiikkaa halutaan uudistaa ja hintojen tukemisesta halutaan siirtyä maanviljelijöille maksettaviin suoriin tukiin.

Rehuseokset

EU on antanut direktiivin rehuseosten pitämisestä kaupan.

Pakolliset menot

Niin kutsuttuja pakollisia menoja, jotka ovat osa yhteisön talousarviota, ovat lähinnä maatalousmenot. Neuvostolla on pakollisia menoja koskeva lopullinen päätäntävalta.

Linkit

Katso myös ei-pakolliset menot ja talousarvio.