Perustuslaki

Supporters of a European Constitution (Photo: thesetides.com)

Perustuslakiin sisältyvät valtion perussäännökset, joissa kaikkien viranomaisten, myös lainsäätäjien, valtaa rajoitetaan ja kansalaisille myönnetään yhteiset perusoikeudet.

Luxemburgissa sijaitseva Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on laatinut yhteisön oikeusjärjestyksen, jonka mukaan Euroopan unionin lakia sovelletaan ennen jäsenvaltioiden perustuslakeja (unionin laki (on ensisijainen jäsenvaltioiden perustuslakeihin nähden).

Yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että yhteisön oikeusjärjestys on ylikansallinen perustuslakijärjestelmä.

Tulevaisuus

Eurooppa-valmistelukunta tekee esityksen "perustuslain luonteisesta sopimuksesta", jolla luodaan "Euroopan perustuslaki".

Perustuslaki-sanaa on käytetty 27 kertaa ehdotuksen sopimukseksi Euroopan perustuslaista 17 ensimmäisessä artiklassa.
Nykyisin valtio voi erota Euroopan unionista ainoastaan, jos asiasta on päätetty yksimielisesti (tai jos valtio on rikkonut Euroopan unionin lakia). Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista on lauseke, jossa jäsenvaltioille myönnetään lupa erota Euroopan unionista tehtyään asiasta sopimuksen Euroopan unionin kanssa tai omasta tahdostaan kahden vuoden kuluttua eroilmoituksesta.