Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Vuonna 1987 voimaan tulleessa Euroopan yhtenäisasiakirjassa Luxemburgissa sijaitsevaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen perustettiin alemman tason tuomioistuin käsittelemään merkitykseltään vähäisempiä oikeustapauksia, joista monet olivat henkilöstöasioita. Oikeuskysymyksiin liittyvät valitukset tuomioista tehdään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kokoontuu erilaisissa istunnoissa.

Nizzan sopimuksessa on perustettu erikoistuneita unionin tuomioistuimia.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta on ehdottanut, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin nimettäisiin uudestaan "Euroopan yleisen oikeusasteen tuomioistuimeksi." Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista myönnetään myös lupa perustaa erityistuomioistuimia.

Links

http://curia.eu.int/