Direktiivi

Direktiivi on Euroopan unionin säädös, joka jäsenvaltioiden on sisällytettävä lainsäädäntöönsä jonkin määräajan, yleensä 18 kuukauden, kuluessa.

Jos jäsenvaltiot laiminlyövät direktiivin sisällyttämisen lainsäädäntöönsä, direktiiviä voidaan soveltaa sellaisenaan.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin voi saattaa direktiivin täytäntöönpanon laiminlyöneen jäsenvaltion edesvastuuseen kansalaisten aloitteesta tai muusta aloitteesta.

Jäsenvaltioiden parlamentit muuttavat tavallisesti direktiivit kansallisiksi laeiksi. Useimmiten myös jäsenvaltioiden hallitukset muuttavat ne kansallisiksi laeiksi säädösvallan siirron nojalla annettavien säädösten avulla.

Direktiivit eroavat Euroopan unionin asetuksista. Asetuksia sovelletaan suoraan. Jäsenvaltioiden parlamentit eivät hyväksy niitä, vaan ne ovat heti voimaantulonsa jälkeen sitovia.

Tulevaisuus

Demokratiafoorumi ehdottaa, että kaikki direktiivit poistetaan käytöstä ja niiden tilalle säädetään suosituksia, jotka eivät ole sitovia.

Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista direktiivit halutaan säilyttää ja ne halutaan nimetä uudelleen eurooppapuitelaeiksi.