Energiapolitiikka

(Photo: EUobserver.com)

Euroopan perussopimuksissa ei ole yleistä energiaa käsittelevää lukua, mutta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 3 artiklan u kohdassa mainitaan, että energia on yksi niistä aloista, joilla unioni voi toimia tavoitteidensa toteuttamiseksi.

Lisäksi energiapolitiikka kuuluu Euroopan unionin toimivaltaan tavallisten sisämarkkinoita, Euroopan laajuisia verkkoja, taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja ympäristöpolitiikkaa koskevien yhteisön sääntöjen mukaisesti.

Ydinvoima on osa Euratom-sopimusta.

Tulevaisuus

Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista esitetään, että energiapolitiikka kuuluisi jaettuun toimivaltaan. Tällöin jäsenvaltioiden energiaa koskevat lait eivät ole enää voimassa, jos Euroopan unioni päättää säätää energiaa koskevia lakeja.

Euratom-sopimus tullaan liittämään perustuslakiin.