Euroopan unionin tavoitteet

(Photo: Court of Auditors)

Euroopan unioni edistää

●          taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta

●          naisten ja miesten välistä tasa-arvoa

●          ympäristönsuojelua ja sosiaaliturvaa

●     tieteen ja teknologian kehitystä avaruustutkimus mukaan lukien.

Unioni edistää myös sukupolvien ja valtioiden välistä yhteisvastuuta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille.

Katso myös Euroopan unionin arvot.

Euroopan yhteisön tavoitteet on määritelty Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 2 artiklassa. Tavoitteet eivät ole oikeudellisesti sitovia. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin voi ottaa ne huomioon tehdessään oikeuskäytäntöä koskevia päätöksiä.

Huomautuksia

Perustamissopimusten ensimmäinen ja tärkein tavoite oli yhteismarkkinoiden luominen.

Seuraavissa perussopimuksissa oli tavoitteina talous- ja rahaliiton perustaminen, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan laatiminen ja oikeus- ja sisäasioiden alan luominen.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan ehdotukseen sopimukseksi Euroopan perustuslaista sisältyy vielä useampia tavoitteita.
Unionin tavoitteita käsittelevässä 3 artiklassa unionin tavoitteiksi mainitaan muun muassa rauhan edistäminen, unionin kansalaisten hyvinvointi, vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, jolla ei ole sisärajoja, kestävä kehitys, jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous, jonka tavoitteena on täystyöllisyys ja sosiaalinen edistys sekä sisämarkkinat, joilla kilpailu on vapaata.

Unioni torjuu myös sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää ja edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua, miesten ja naisten tasa-arvoa, sukupolvien välistä yhteisvastuuta ja lasten oikeuksien suojelua.