Euroopan ihmisoikeussopimus

European Convention on Human Rights (initially signed in 1950) (Photo: European Commission)

YK:n ihmisoikeusjulistuksen innoittamana, Euroopan neuvosto laati yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi. Strasbourgiin perustettiin ihmisoikeustuomioistuin, jossa käsitellään ihmisoikeusrikkomuksia.

Sopimus allekirjoitettiin Roomassa vuonna 1950 ja se astui voimaan vuonna 1953.

Sopimuksen allekirjoittaneiden valtioiden kansalaiset voivat tuoda tuomioistuimen käsiteltäväksi oikeustapauksia, joissa heidän oman maansa hallituksen väitetään syyllistyneen sopimuksen vastaisiin ihmisoikeusrikkomuksiin.

Kaikki Euroopan unionin jäsen‑ ja ehdokasvaltiot ovat allekirjoittaneet Euroopan ihmisoikeussopimuksen, mutta sopimus ei vielä sido Euroopan unionin toimielimiä. Euroopan unioni kokonaisuudessaan ei ole allekirjoittanut sopimusta.

Tulevaisuus

Ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista luo oikeusperustan sille, että jäsenvaltioiden lisäksi Euroopan unioni allekirjoittaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen. Euroopan unionista tulee oikeushenkilö, jolloin unioni voi allekirjoittaa sopimuksen. Oikeushenkilöys ei vaikuta unionin toimivaltaan, kuten 5 artiklassa mainittiin.

Sanamuodossa ei anneta etusijaa ihmisoikeussopimukselle, kuten Euroopan unionin arvostelijat esittivät perusoikeuskirjan valmistelukunnassa.

Jos Strasbourgissa sijaitsevan ihmisoikeustuomioistuimen ja Luxemburgissa sijaitsevan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen välillä on erimielisyyttä, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio on etusijalla.