Oikeushenkilöys

Nykyisin Euroopan yhteisöt ovat oikeushenkilöitä ja siksi niillä on valtuudet edustaa kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita kansainvälisissä sitoumuksissa. Euroopan unioni ei ole oikeushenkilö.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ehdottaa, että oikeushenkilöys myönnettäisiin unionille kokonaisuudessaan ja että Maastrichtin sopimuksen mukaisesta jaosta ensimmäisen, toisen ja kolmannen pilarin asioihin luovuttaisiin.

Näin Euroopan unionista tulee itsenäinen kansainvälinen elin, joka on verrattavissa siihen, mitä sen jäsenvaltiot ovat perinteisesti olleet. Tällä tarkoitetaan, että Euroopan unioni muistuttaa ulkoisesti valtiota.