Poliittinen ennakkovalvonta

Kyseessä on Eurooppa-valmistelukunnan käyttämä ilmaus, joka viittaa toiveeseen, jonka mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamista tulisi valvoa ennen kuin neuvosto alkaa käsitellä lakiesitystä.