Unionin ulkopolitiikan edustaja

Javier Solana (Photo: top-people.starmedia.com/tmp/swotti/cacheAMF2..)

Eurooppa-valmistelukunnan ulkoista toimintaa käsittelevä työryhmä on ehdottanut, että Euroopan unionilla pitäisi olla "ulkoasiainministeri", joka johtaisi unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.