Petersbergin tehtävät

WEU meeting in Marseille. The WEU originally set out the "Petersberg-Tasks." (Photo: French Presidency Web-site)
Petersbergin tehtävät on luettelo turvallisuuteen, puolustukseen ja rauhan palauttamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka Länsi-Euroopan unioni (WEU) on alunperin laatinut vuoden 1992 kesäkuussa.

Tehtävät on nyt lisätty sopimukseen Euroopan unionista Amsterdamin sopimuksella uutena EU:n toimivaltaan kuuluvana alana, mikä antaa EU:lle mahdollisuuden toimia.

Petersbergin tehtäviä varten ei vaadita selkeää YK:n valtuutusta.

Huomautuksia

Tehtäviä kutsutaan "Petersbergin tehtäviksi" Saksassa Bonnin kaupungin ulkopuolella sijaitsevan Petersbergin vuoristohotellin mukaan. Mainitussa hotellissa pidettiin neuvoston kokous vuonna 1992.

Tehtäviin "kuuluu humanitaarisia tehtäviä ja pelastustehtäviä, rauhanturvaamiseen liittyviä tehtäviä sekä taistelujoukkojen tehtäviä kriisinhallinnassa, rauhan palauttaminen mukaan lukien".

Rauhanturvaaminen tarkoittaa, että aiemmin käydyn tai mahdollisesti käytävän taistelun kahden osapuolen välillä vallitsee rauha. Euroopan unioni voisi silloin ryhtyä toimenpiteisiin rauhan säilyttämiseksi, esimerkiksi lähettämällä sotilaita YK:n rauhanturvaoperaatioon.

Kriisinhallinta- ja rauhan palauttaminen ‑termejä ei ole määritelty tarkasti, mutta niihin voi kuulua sotilaallisia operaatioita.

Tulevaisuus

EU:n nopean toiminnan joukot huolehtivat Petersbergin tehtävistä tulevaisuudessa.

EU:n poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, Nizzan sopimuksessa perustettu uusi elin, johtaa nopean toiminnan joukkoja.

Yhdenkin Petersbergin tehtävän toteuttaminen EU:n vastuulla edellyttää neuvoston yksimielistä päätöstä.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta tahtoo, että rakentavan äänestyksestä pidättymisen menettelyä noudatetaan, jotta voidaan ratkaista yksimielisyyden saavuttamisen ongelma.

Linkit

Katso myös Puolustus.
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb150401.htm