Avoin yhteistyömenettely

Sitovan lainsäädännön sijasta Euroopan unioni käyttää joillakin aloilla, esimerkiksi sosiaalialalla ja työllisyyden alalla, laillisesti vähän sitovia määräyksiä ja vapaaehtoista yhteistyötä.

Avoimen yhteistyömenettelyn tavoitteena on laatia yhteisiä tavoitteita ja suuntaviivoja indikaattoreiden luomiseksi ja parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi aloilla, joilla Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa tai joilla unionilla on vain jaettu toimivalta tai toimivalta toteuttaa tukitoimenpiteitä. Menettely otettiin käyttöön Lissabonin prosessin myötä.

Tulevaisuus

Vaikka on ehdotettu, että menettely tulisi sisällyttää ehdotukseen sopimukseksi Euroopan perustuslaista, menettelyä ei ole sisällytetty lopulliseen ehdotukseen.

Linkit

Katso myös Työllisyys.