Lausunto

EU Parliament in Brussels (Photo: EP)

Lausunto tai "avis" ranskaksi ei ole oikeudellisesti sitova säädös. Lausunto voi olla esimerkiksi Euroopan parlamentin lausunto kuulemismenettelyn aikana, valiokunnan sisäinen työasiakirja ja alueiden komitean tai talous- ja sosiaalikomitean lausunto.

Se voi olla myös esimerkiksi Euroopan komission lausunto Euroopan unionin laajentumisen ehdoista, joita virallisten neuvottelujen aloittaminen edellyttää, tai Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tai Euroopan keskuspankin lausunto.

Huomautuksia

Toisin kuin suositukset lausunto viittaa yleensä lausunnon laatimishetkellä parhaillaan käsiteltävään tai suunniteltavaan Euroopan unionin aloitteeseen.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan yksinkertaistamista käsittelevä työryhmä ehdottaa, että lausunto säilytettäisiin yhtenä Euroopan unionin päätöksenteon välineistä.