Ratifiointi

The EU ratifies Kyoto (Photo: Spanish Presidency)

Ratifiointi on jo hyväksytyn tekstin vahvistamista.

Jäsenvaltioiden on ratifioitava perussopimukset ja yhdenmukaistettava perustuslakiensa sisältö perussopimusten kanssa.

Vaikka perussopimus on allekirjoitettu valtion tai valtioiden nimissä, perussopimus ei ole oikeudellisesti sitova, ennen kuin kaikki perussopimuksen allekirjoittaneet valtiot ovat ratifioineet sen. Perussopimukset ratifioidaan joko kansallisen parlamentin määräenemmistöpäätösmenettelyllä tai kansanäänestyksillä. Jotta perussopimuksesta tulisi oikeudellisesti sitova, perussopimuksessa mainitun voimaantuloajan on myös pitänyt kulua umpeen.

Tulevaisuus

Monet Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan jäsenet ovat ehdottaneet, että kun Euroopan perustuslaki olisi hyväksytty, jokaisen jäsenvaltion olisi toimitettava perustuslaista kansanäänestys ennen kuin sitä voitaisiin ratifioida. Jotkut jäsenvaltiot, kuten Yhdistynyt kuningaskunta, eivät kuitenkaan hyväksy mainittua neuvoa.

Linkit

Katso myös Kansanäänestys uudesta sopimuksesta Euroopan perustuslaista ja Ratifioimiskirjat.