Ratifioimiskirjat

Signing of Accession Treaty (Photo: European Commission)

Jotta kansainvälisestä sopimuksesta tulee oikeudellisesti sitova valtion alueella, valtion- tai hallituksenpäämiehen on allekirjoitettava se. Sopimus on myös ratifioitava.

Tietyn jäsenvaltion valtionpäämies ilmoittaa kirjeitse Euroopan unionin perustamissopimuksen ratifioinnista. Kirje lähetetään Italian hallitukselle historiallisista syistä. Ensimmäiset perussopimukset nimittäin allekirjoitettiin Roomassa.

Ratifioimiskirjan toimittaminen tai kirjeen lähettäminen on perustamissopimuksen ratifioinnin viimeinen vaihe.

Kun ratifioimiskirje on lähetetty, ratifiointia ei voida perua.

Euroopan unionin perussopimukset tulevat voimaan sovitussa aikataulussa, kun kaikki jäsenvaltiot ovat lähettäneet ratifioimiskirjeet tai toimittaneet ratifioimiskirjat.

Huomautuksia

Koska EU:sta eroamisesta ei ole toistaiseksi olemassa oikeudellisia määräyksiä, valtio voi erota EU:sta käytännössä ainoastaan omasta päätöksestään tai kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisestä päätöksestä.

Tulevaisuus

Eurooppa-valmistelukunta ehdottaa lauseketta, jonka mukaan jäsenvaltiot voisivat erota EU:sta omasta päätöksestään. Katso I-59 artikla.

Linkit

Katso myös ratifiointi.