Yhteinen markkinajärjestely, YMJ

(Photo: EU Commission)
Yhteisillä markkinajärjestelyillä pyritään valvomaan EU:n maatalousmarkkinoita niin, että taataan maanviljelijöille vakaa toimeentulo ja kuluttajille elintarvikkeiden hyvä saatavuus. Ne kattavat noin 90 prosenttia yhteisön lopullisesta maataloustuotannosta. Yhteisten markkinajärjestelyjen tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan toteuttaa erilaisia toimenpiteitä. Tällaisia ovat muun muassa interventiotoimet, maanviljelijöille maksettavat suorat tuet, tuotantokiintiöt ja tullimaksut.