Yhteistoimintamenettely

European Parliament in Brussels (Photo: EP)

Yhteistoimintamenettelyssä Euroopan parlamentilla on mahdollisuus vaikuttaa pieneen osaan Euroopan unionin lainsäädäntöä (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 252 artikla).

Menettely luotiin Euroopan yhtenäisasiakirjassa vuonna 1987.

Jos Euroopan parlamentti tekee tarkistusehdotuksia, neuvosto voi hylätä ehdotukset ainoastaan yksimielisesti.

Kun Nizzan sopimus tuli voimaan, menettely jäi koskemaan ainoastaan EMUun (Euroopan talous- ja rahaliittoon) liittyviä asioita.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ehdottaa, että yhteistoimintamenettely lakkautettaisiin ja sen sijasta käytettäisiin yhteispäätös- ja kuulemismenettelyjä.