Tapauskohtainen toimivalta

EU Court in Luxembourg (Photo: Court of Justice)

Luxemburgissa sijaitseva Euroopan yhteisöjen tuomioistuin loi tapauskohtainen toimivalta ‑käsitteen. Tapauskohtaisella toimivallalla Euroopan unionille myönnetään valtuudet (toimivalta) neuvotella kansainvälisistä sopimuksista aloilla, joilla Euroopan unionilla on valtuudet valvoa lakeja unionin sisällä (sisäinen toimivalta lainsäädännössä). Katso ERTA.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta tulee tekemään "tapauskohtaisesta toimivallasta" yleissäännön myöntämällä Euroopan unionille oikeushenkilöyden. Oikeushenkilönä Euroopan unionilla on oikeus edustaa jäsenvaltioita neuvotteluissa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.