Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa

Treaty of Amsterdam (Photo: EU Commission)

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa otettiin käyttöön ylikansallisella tasolla Amsterdamin sopimuksessa. Nykyisin alalla käytetään paljon määräenemmistöpäätösmenettelyä Amsterdamin sopimuksen mukaisesti.

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö kuuluu yhdessä yhteisön turvapaikkaa koskevien säädösten kanssa oikeus- ja sisäasioihin.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan vapautta, turvallisuutta ja oikeutta käsittelevä työryhmä käsittelee ehdotuksia edellä mainitun tärkeän alan laajentamisesta ja vallan (toimivallan) siirtämisestä jäsenvaltioiden parlamenteilta Euroopan unionin tasolle.

Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista ehdotetaan, että oikeus- ja sisäasiat siirtyvät jaetun toimivallan piiriin. Euroopan unionin lailla poistettaisiin silloin kansallinen lainsäädäntövalta.