Yhteisöllistäminen

Euroopan unionin perussopimukset on jaettu ylikansalliseen ensimmäiseen yhteisöasioiden pilariin[/w] ja kahteen hallitustenväliseen pilariin, joista toinen koskee ulkopolitiikkaa ja toinen eräitä oikeus- ja sisäasioita.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ehdottaa, että pilarit poistetaan ja että joitakin aiemmin hallitustenväliseen toimivaltaan kuuluvia politiikkoja siirretään ylikansalliseen toimivaltaan.