Euroopan unioni, EU

(Photo: Court of Auditors)

Euroopan unionin perustettiin vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksella. Unioni perustuu kolmeen "pilariin"

1.    ylikansalliseen yhteisön pilariin kuuluu kolme yhteisöä, jotka olivat jo olemassa ennen Maastrichtin sopimusta: Euroopan talousyhteisö, Euroopan atomienergiayhteisö ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisö. Maastrichtin sopimuksen jälkeen Euroopan talousyhteisöä alettiin kutsua Euroopan yhteisöksi (EY).

sekä kahteen "hallitustenväliseen" pilariin

2.    ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

3.    oikeus- ja sisäasioita koskeva politiikka.

Euroopan yhteisö on oikeushenkilö, Euroopan unionilla oikeushenkilöyttä ei ole.

Tulevaisuus

Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista Euroopan unionille myönnetään täysivaltainen oikeushenkilöys.

Linkit

http://www.europa.eu.int/