Toimivalta

Euroopan unionin toimivalta jaetaan

Kaikilla aloilla, joilla Euroopan unionilla ei ole selkeästi määriteltyä toimivaltaa, toimivallan tulisi jäädä jäsenvaltioille toimivallan siirtämisen periaatteen mukaisesti.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta on ehdottanut ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista, että toimivaltoja jaetaan.

Links

See Categories of competence.